Historia

Dom Myśliwski położony jest obecnie w miejscowości Wyszowate a właściwie kolonii tej wsi ,miejscowi nazywają to miejsce Ogródki.
Mają chyba rację gdyż na mapach z lat 1980 -90 miejsce to widniało jako odrębna miejscowość. Pierwsze wzmianki w źródłach pisanych dotyczące wsi Ogródki pochodzą z 1539 roku . W roku tym wdowa po Fryderyku von Heydel sprzedała Wawrzyńcowi Próbce z Konopek Wielkich ostrów ,czyli pas ziemi między jeziorami Bawełno i Ublik Wielki zwany Ogródkami z 5 włókami ziemi (około 89 hektarów )

Historia budynku i miejsca obecnie Dom Myśliwski w latach 1900-1995 jest znana z opowiadań osób mieszkających przed drugą wojną światową ,jak i po wojnie .

Do roku 1945 obecny budynek jak i budynki gospodarcze widoczne z okien hotelu wychodzących na wschód ,były własnością rodziny Fengler .

Tę informację otrzymałem od wnuka założyciela gospodarstwa , lub majątku w miejscowości
Ogródki ( Ogrodtken od 1936 – do 1945 Relken )

Wnuk ( Klaus Fengler obecnie mieszka na terenie byłych Niemiec wschodnich ) opowiadał ,że jego dziadek będąc urzędnikiem w Elblągu zajmował się sprawami przydzielania gruntów na terenie Prus Wschodnich ,jednak zrezygnował z pracy i założył gospodarstwo rolne w miejscowości Ogródki pomiędzy jeziorami Bawełno i Ublik Wielki .Ojciec Klausa Fenglera przejął gospodarstwo po swoim ojcu i prowadził je do czasu drugiej wojny światowej ,w której to w czasie bitwy pod Stalingradem zginął . Pod koniec wojny , ze względu na zbliżające się wojska rosyjskie Matka Klausa i trójka dzieci ucekają do rodziny mieszkającej w Szczecinie , a następnie kilkadziesiąt kilometrów za Odrę , gdzie niektórzy członkowie rodziny mieszkają do dnia dzisiejszego .